Maciej Skowroński

Wiolonczela

Maciej Skowroński

W kwartecie Con forza odpowiadam za wiolonczelę. Mam duże doświadczenie w grze na tym instrumencie, ponieważ już w czasie studiów związałem się orkiestrą Warszawskiej Opery Kameralnej, w której od piętnastu lat jestem koncertmistrzem grupy wiolonczel. Tajniki swojego zawodu zgłębiałem także podczas kursów interpretacji muzycznych. Jestem absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie wiolonczeli prof. Arnolda Rezlera.

Czas wolny wypełnia mi między innymi prowadzenie Fundacji Artystycznej Concentus Pro Arte, bardzo lubię też podróżować.

Kwartetowi Con forza często proponuję znany utwór Jerzego Fryderyka Haendla Przyjazd królowej Saby z oratorium Salomon. Bardzo lubię go grać, zwłaszcza podczas naszych koncertów kameralnych.