Muzyka klasyczna

Koncert, który skomponujemy dla Państwa w oparciu o poniższe propozycje, może mieć bardzo różny charakter. Może być muzyczną podróżą od wieku XVII po XX, od nieśmiertelnego Vivaldiego przez Mozarta i Straussa po Rimskiego-Korsakowa. Może być podróżą po krainie emocji: wzruszać, cieszyć, pobudzać do refleksji i zadumy. Wreszcie może być odkrywaniem nieco mniej znanych publiczności utworów, w tym muzyki polskiej, jak choćby Tamburetty Adama Jarzębskiego czy II kwartetu smyczkowego Tadeusza Paciorkiewicza. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.